Monday, July 18, 2011

shiv panchakeshar stotra maha mantra

नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्माङगरागाय महेश्र्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः
शिवायमन्दाकिनिसलिल चन्द्नचर्चिताय नन्दीश्र्वर प्रमथनाथ महेश्र्वराय
मंदार पुष्पबहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय
शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशाकाय
श्री नीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय
वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतामार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय
चंद्रार्कावैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय
यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय
पंचाक्षर मिंद पुण्यं यः पठेच्छीव् सन्नदै l
शिवलोक कमवाप्नोति शिवेन सहमोदते l l
l l इति श्री शिव पंचाक्षर स्त्रोत्रम l l

No comments: